Wstęp

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

 

Przetwarzanie danych osobowych

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży HOME&KITCHEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-118 Warszawa, ul. Mehoffera 86, NIP: 525-261-59-10, REGON: 361335407 (dalej: „HOME&KITCHEN”) przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane do faktury. HOME&KITCHEN przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. HOME&KITCHEN stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez HOME&KITCHEN danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Przysługuje Wam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest HOME&KITCHEN. HOME&KITCHEN przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego HOME&KITCHEN. HOME&KITCHEN może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z HOME&KITCHEN, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji marketingowych dotyczących HOME&KITCHEN, Klientom, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: biuro@hk24.pl.